VEKALETNAME BİLGİLERİ

Vekil                  : Av.Pınar SEZER

Adres                : Kurtuluş Mahallesi Sevilen Sokak No:1/23 Odunpazarı/Eskişehir

Baro Sicil No    : Eskişehir Barosu-2026

TC Kimlik No    : 23248353134

 

VEKALETNAME ÇIKARILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Vekâletname düzenleme yetkisi yurt içinde noterlere, yurt dışında ise  Türk Konsolosluklarına tanınmıştır. Vekâlet verecek gerçek ya da tüzel kişiler yurt içinde notere yurt dışında ise Türk Konsolosluklarına müracaat ederek vekâlet verecekleri avukat/avukatların sicil bilgilerini ve düzenlenmesini istedikleri vekaletin türünü belirterek vekaletname düzenlenmesini talep edebilirler.

Gerçek Kişiler İçin;

Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslı ile Genel Vekaletname çıkartmak istediklerini beyan etmeleri yeterlidir.

Şirketler için;

Şirket yetkililerinin imza sirküleri ve yetki belgesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi şirket adına vekalet verirken kendi adına da asaleten vekalet verebilir.

Küçük (Reşit Olmayan) Kişiler İçin;

Küçük (Reşit Olmayan) Kişiler adına Velayeten Vekalet Vereceklerin; Velayet, anne ve baba tarafından müşterek olarak kullanılmakta ise anne ve babanın birlikte notere gitmesi ve Nüfus Cüzdanı ya da Ehliyet aslı götürmesi yeterlidir. Velayet anne ve babadan sadece birinde ise Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet aslına ilaveten velayet hakkını belgeleyen mahkeme kararı aslı ya da nüfus kayıt örneği alınarak yalnızca velayet sahibi olan kişinin notere gitmesi yeterlidir.

Boşanma, tanıma ve tenfiz davaları için;

Bu vekalet için yanınızda en az 2 adet resim bulundurmalı ve notere mutlaka boşanma, tanıma ve tenfiz için vekalet verildiği söylenmelidir.

Okuma Yazma Bilmeyenler İçin;

Noterlik Kanununun 87. Maddesi gereğince iki tanık bulundurulması gerekmektedir. Burada okuma yazma bilmeyen kişi hazır bulundurulacak ve iki tanık huzurunda maksadını notere beyan edecek, noter kişinin talebini yazdıktan sonra tutanağı okuyarak imza edecektir. Tanıklar okuma yazma bilmeyen şahsa ait beyan ve taleplerin kişinin arzusuna uygun olarak aynen tutanağa yazıldığını ve tutanağın şahsa okunduğunu, şahsın da okunan tutanağın beyan ve taleplerine uygun olarak tutulduğunu kabul ettiğine tanıklık edeceklerdir.

Yurt Dışında olanlar için;

Yurt dışında ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine en yakın Türk Konsolosluğu'na müracaat ederek büromuz adına vekalet çıkartması mümkündür. Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının vekalet çıkartmak için Türkiye'ye gelmesine gerek yoktur.

Paylaş