• Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davaları),
  • İş kazası nedeniyle maddi-manevi tazminat davaları,
  • Trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Mobbing (psikolojik taciz) kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Fikri ve sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Paylaş