• Kıdem tazmin tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı gibi işçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • Mobbingten (psikolojik taciz) kaynaklı davalar,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • İş sözleşmesinin haklı ya da haksız nedenle feshi halinde ihtarname hazırlanması,
  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • Avukatlık danışma hizmetleri. 

Paylaş