Avukat Pınar Sezer, 1993 Yılı Balıkesir doğumludur. Lise öğrenimini Balıkesir Anadolu Öğretmen Lisesi'nde tamamlayan Av. Pınar Sezer, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmış ve 2016 yılında üniversiteden mezun olmuştur. Avukatlık Stajını Eskişehir Barosu'na bağlı SRN Hukuk bünyesinde yapmıştır. Stajını tamamlamasının ardından kurduğu Hukuk bürosunda Eskişehir Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmakta ve Eskişehir Barosu CMK servisinde aktif görev almaktadır.

Avukat Pınar Sezer, Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu üyesidir. Gençlik meclisi olarak düzenledikleri çeşitli faaliyetlerde ve eğitimlerde görev almaktadır.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere birçok eğitim programını başarıyla tamamlayan Avukat Pınar Sezer eğitimin ve öğretimin ömür boyu süren bir deneyim olduğu düşüncesiyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ikinci üniversitesini okumaktadır.

Avukat Pınar Sezer kurduğu avukatlık bürosuyla Eskişehir'de Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, Tazminat Hukuku, İcra ve İflas Hukuku başta olmak üzere birçok hukuk alanında avukatlık faaliyeti yürütmektedir.

Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanır. Avukat Pınar Sezer hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, Avukatlık mesleğinin temel mesleki ilkelerine son derece hassas yaklaşmaktadır. Avukat-müvekkil arasındaki güvene, şeffaflığa, dürüstlüğe ve sır saklamaya önem veren Avukat Pınar Sezer avukat-müvekkil ilişkilerini de bu temel mesleki ilkeler üzerine kurmaktadır.

Paylaş